Zespół Comenergo - Comenergo

tel/fax: 41 362 21 96
e-mail: biuro@comenergo.pl

W skład zespołu Comenergo wchodzą osoby posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania budowami w specjalności telekomunikacyjnej.

Wszyscy  pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 400kV. Ukończyliśmy szereg szkoleń z zakresu projektowania oraz wdrażania systemów i urządzeń telekomunikacyjnych. Posiadamy certyfikaty uprawniające do projektowania i instalacji systemów okablowania strukturalnego największych dostawców tych rozwiązań.

W zakresie systemów ochrony technicznej pracownicy Comenergo ukończyli szkolenia dotyczące instalacji i projektowania systemów SA4 prowadzone przez Polską Izbę Systemów Alarmowych oraz Zakład Technicznej Ochrony Mienia (autoryzacja TECHOM). Wybrani pracownicy posiadają licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

Odbyte kursy organizowane przez wiodących producentów systemów zabezpieczeń stale pogłębiają zdobytą wiedzę i doświadczenie naszych pracowników.

  

Tagi: telekomunikacja, energetyka, projektowanie i wykonawstwo, budowa, modernizacja, systemy teletransmisyjne, systemy telekomunikacyje, ochrona techniczna obiektów, sieci transmisji danych.

© Copyright 2011 Comenergo Sp. z o.o.

design by SQUARE